Sikkerhed på Bosteder - SAOS.

Sikkerhed på Bosteder

Sikkerhed på Bosteder

Kriminalitet, usikkert arbejdsmiljø, vold, trusler og utrygskabende misbrugsadfærd, er desværre aktuelle problemstillinger på mange bosteder, institutioner og psykiatriske afdelinger landet over.

Den gode nyhed er, at det alt sammen er noget man kan gøre noget ved.

Vi er specialister i trygge og sikre bosteder i socialpsykiatrien.

Vores metode og koncept tager udgangspunkt i, at det både skal være trygt at bo, og arbejde på bostedet. Vi har stor fokus på sikkerhed, samarbejde, rådgivning, og særlige støttetiltag der er specielt udviklet til at forebygge, og håndtere disse ofte komplicerede udfordringer, og samtidigt give tryghed og sikkerhed til både personalet og beboerne på bostedet.

Vores metode er et rådgivnings og sikkerhedskoncept der er baseret på en kombination af viden og erfaringer fra over 16 år i politiet, og viden og erfaringer opnået fra vores sikkerheds og tryghedsarbejde, på bosteder i socialpsykiatrien igennem de sidste 12 år.

Vi har stor fokus på hele tiden at optimere og udvikle vores koncept og metode, og hjælpe vores kunder til at opnå ny viden og færdigheder i forhold til sikkerhed – tilpasset netop deres arbejdsplads/bosted.

Mulighederne for et samarbejde med os er mange og tilpasses efter jeres udfordringer, mål, ønsker og økonomi.

Vi kan f.eks. hjælpe jer med hvis I har udfordringer med voldelige eller truende beboere, utrygskabende gæster udefra, utrygskabende misbrug/salg af narkotika eller en andre udfordringer indenfor personalesikkerhed, utryghed, håndtering eller forebyggelse af vold og trusler, håndtering og forebyggelse af utrygskabende misbrug eller kriminalitet, og meget mere.

Samarbejdet tilbydes også som en fast aftale over en længere periode, med fokus på forebyggelse, hvor personalet og ledelsen får adgang til løbende støtte og rådgivning – og personalet og ledelsen støttes direkte i deres arbejdsfunktion med udfordringerne når og efter de opstår.

Vi deltager også gerne i temadage med indlæg, undervisning eller foredrag omkring emnet “sikkerhed på bosteder” – forebyggelse og håndtering af vold og trusler, trygt arbejds og bomiljø, utrygskabende misbrug og kriminalitet og meget mere.

Ydelsen tilbydes med en eller flere af vores Tryghedskonsulenter – som er særligt egnede til at løse sikkerhedsopgaver på bosteder.

Ring direkte til Mikkel Rødgård på 2095-5552 og hør nærmere om vores koncept

“Sikkerhed på bosteder” – vi kan også hjælpe jer.

Mikkel Rødgård Ejer og daglig leder med over 16 års erfaring fra politiet. – kontakt direkte: 20955552