Sikkerhed på Bosteder. - SAOS.

Sikkerhed på Bosteder.

Sikkerhed på Bosteder.

Kriminalitet, usikkert arbejdsmiljø, vold, trusler og utrygskabende misbrugsadfærd, er desværre aktuelle problemstillinger på mange bosteder, institutioner og psykiatriske afdelinger landet over.

Den gode nyhed er, at det alt sammen er noget man kan gøre noget ved.

Vores specialkonsulent har med sin viden og erfaringer fra hans mange år i politiet og over 12 års erfaring og viden fra sikkerhedsarbejde på bosteder i socialpsykiatrien, skabt det koncept og den måde vi arbejder efter – som vi har brugt sammen med ledelse og personale til at skabe tryghed og sikkerhed for både personale og beboere på bostederne.

Metoden og vores koncept tager udgangspunkt i, at det både skal være trygt at bo og arbejde på bostedet og vi har fokus på sikkerhed, samarbejde, rådgivning, og særlige støttetiltag der er specielt udviklet til at, forebygge og håndtere vold og trusler, utrygskabende misbrugs, sikkerheds og kriminalitetsudfordringer

Mulighederne for et samarbejde med os er mange og tilpasses efter jeres udfordringer, mål, ønsker og økonomi.

Samarbejdet kan f,eks. laves i et kort målrettet afsluttet forløb tilpasset en specifik opgave på bostedet måske en voldelig eller truende beboer, utrygskabende gæster til en beboer, utrygskabende misbrug eller en anden udfordring indenfor personalesikkerhed, utryghed, håndtering eller forebyggelse af vold og trusler, håndtering og forebyggelse af utrygskabende misbrug eller kriminalitet.

Samarbejdet tilbydes også som en fast serviceaftale over en længere periode, med fokus på forebyggelse, hvor personalet og ledelsen får adgang til løbende støtte og rådgivning – mens personalet støttes direkte i deres arbejdsfunktion med udfordringerne når og efter de opstår –

På den måde kan i med et fast antal månedlige eller ugentlige timer hele tiden arbejde målrettet, og have fokus på, at forbedre sikkerheden og skabe tryghed blandt både personale og beboere – inden for disse tit ret komplicerede problemstillinger.

Vi deltager også gerne til temadage med indlæg, undervisning eller foredrag omkring emnet “sikkerhed på bosteder” – forebyggelse og håndtering af vold og trusler, trygt arbejds og bomiljø, utrygskabende misbrug og kriminalitet og meget mere.

Ydelsen kan også suppleres med en eller flere af vores Tryghedsvagter – som er særligt egnede til at løse sikkerhedsopgaver på bosteder.

Ring direkte til Mikkel Rødgård på 2095-5552 og hør nærmere om vores koncept “sikkerhed på bosteder” – vi kan også hjælpe jer..

Ejer og daglig leder med over 16 års erfaring fra politiet. – Ring til mig mobil 20955552