Relevant baggrund Mikkel Rødgård. - SAOS.

Relevant baggrund Mikkel Rødgård.

Relevant baggrund Mikkel Rødgård.

Relevant baggrund, erfaring og kompetencer Mikkel Rødgård.

Udannet politimand – 16 års erfaring.

DBU Uddannet sikkerhedschef.

Københavns Erhvervsakademi: Udannet i kommunikation og strategisk kommunikation.

Selvforsvar: Erfaren i politiets selvforsvarssystem, boksning og Wing Chun.

Har desuden trænet både Krav Marga og Taekwondo.

Relevante politi kurser: Taktisk køreteknik, udvidet observations og skygning, taktisk skydning. farlig gerningsmand. konfliktforebyggelse, aflytning og hemmelig ransagning.

Relevant politi specialviden og særlige færdigheder indenfor:

Kriminalitet og lovgivning generelt. Håndtering og forebyggelse af kriminalitet, Observation og skygning. Sikkerhed i nattelivet. kriminalitets og tryghed i udsatte boligområder, Dialog baseret relations og sikkerhedsarbejde i konfliktfyldt miljø. Visitation og ransagning, Misbrug og narkotika. Vold og voldsforebyggelse. Konflikt forståelse, håndtering og forebyggelse. Byggeteknisk sikkerhed og kriminalitetsforbyggelse.

Ansat i politiet fra 1998-2013.

 • Specialgruppe specialiseret i at håndtere div. bandemiljøer, misbrug og narkotika på gadeplan samt tryghed og sikkerhed i nattelivet.
 • Forebyggelse af kriminalitet og tryghedsskabelse ved opsøgende arbejde i belastede boligområder med fokus på relationsarbejde med utilpassede unge og gadebander og skabe øget tryghed for alle.
 • Politiets fodboldsgruppe med fokus på fodbold og event sikkerhed, monitering, observertion indsats mod hooligans og fodboldbøller.
 • Midt og Vestsjællands politis voldsgruppe med fokus på at håndtere og forebygge vold og trusler.
 • Midt og Vestsjællands politis kredsdeling, som er et indsatskoncept til demonstrationer, uroligheder og anholdelses aktioner. Mange års erfaring fra indsatser fra fodbolduroligheder, demonstrationer og andre indsatser i hele landet.
 • Sikkert arbejdsmiljø i politiets arbejdsmiljøorganisation.

2013 – 2019 – Selvstændig sikkerhedskonsulent – SAOS.dk.

Over 7 år – Fast tilknyttet sikkerhedskonsulent.

Københavns kommune: Større Socialpsykiatisk bosted.

Arbejdsområde psykisk syge med misbrugs, sikkerheds, og kriminalitetsudfordringer:

 • Forebyggelse og håndtering af kriminalitet, konflikter og misbrug generelt.
 • Rådgivning, hjælp og støtte til personale og ledelse vedr. kriminalitet, konflikter, vold og trusler, misbrug og sikkerhed.
 • Støtte, hjælp, relations, konfliktforebyggelse og forebyggende og tryghedsskabende arbejde sammen beboerne.

1-2 måneder af gangen – tilknyttet flere gange.

Københavns kommune. Social psykiatri bosted.

 • Løbende tilknyttet efter behov i forbindelse med særlige udfordringer inden for håndtering af kriminalitet, sikkerhed, konflikter og utygskskabende misbrug.
 • Rådgivning, hjælp og støtte til personale og ledelse.
 • Støtte, hjælp, relations, konfliktforebyggelse og forebyggende arbejde sammen med beboerne.

6 måneder – Sikkerheds enkeltmandsprojekt.

Ledelsen og personale på et bosted støttes i et enekeltmandsprojekt med foksus på sikkerhed til en enkel beboer der var udfordret af kriminalitet, misbrug og meget udadreagerende adfærd.

Frederiksberg kommune:

1 års enkeltmands projekt til borger der ud over diagnose var massivt udfordret af kriminalitet omfattende salg af narkotika, misbrug, farlig og udadreagerende adfærd.

Løbende foredrag, rådgivnings og sikkerhedsworkshops af personale på udsatte arbejdspladser.

2019 – SAOS.dk udvides til et autoriseret vagt, sikkerheds virksomhed Med et professionelt sikkerhedsteam – så vi nu kan tilbyde alle former for vagt og sikkerhedsydelser til alle og rådgivning, sikkerhedsworkshops til personalegrupper og teams på udsatte arbejdspladser

Mikkel Rødgård Ejer og daglig leder med over 16 års erfaring fra politiet. – kontakt direkte: 20955552