Sikkerhedsworkshop - SAOS.

Sikkerhedsworkshop

Sikkerhedsworkshop

En sikkerhedsworkshop eller en temadag med SAOS er en øjenåbner og et effektivt videns boost – der henvender sig direkte til personale og professionelle teams, der arbejder med mennesker i et til tider konfliktfyldt miljø og ønsker at optimere og træne deres viden og færdigheder inden for sikkerhed, konflikthåndtering og forebyggelse.

Vores sikkerhedskonsulenter har baggrund fra enten forsvaret eller politiet.

Workshoppen giver jer nye redskaber og træner de enkelte teams i at kunne forebygge og håndtere konflikter og alle slags voldsomme og konfliktfyldte episoder i deres dagligdag.

Vores temadage og workshops tilpasses specielt efter jeres ønsker og udfordringer – og veksler mellem teori og personaletræning og tager udgangspunkt i:

  • Sund sikkerhedskultur og trygt arbejdsmiljø
  • Konfliktforståelse, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.
  • Konfliktnedtrapning, kropssprog og sikkerhedsdialog
  • Vold og trusler – håndtering og forebyggelse.
  • Fysisk sikkerhed, selvforsvar og “makkermetoder”.
  • Konflikter og håndtering af berusede og påvirkede kunder, beboere eller borgere.
  • Specielle kurser: Misbrug, kriminalitet og sikkerhed – håndtering og forebyggelse.

Vores temadage og workshops kan tilpasses jeres forhold og tid til rådighed lige fra en fuld temadag, til et kortere fyraftensmøde, eller som et oplæg på et personalemøde.

Emnet kan tilpasses enten en specifik udfordring, en bredere indsats målrettet den enkelte personalegruppe eller en generel optimering af jeres færdigheder inden for sikkerhed..

Vi servicere alle brancher og faggrupper som f.eks personale på:

Bosteder og psykiatrien, vagter og dørmænd, detailhandlen, hotel og restaurationbranchen, togpersonale og buschauffører, institutioner og boligforeninger.

Kort sagt personale der arbejder i til tider konfliktfyldt farvand og ønsker at få viden og redskaber til at kunne skabe et sikkert arbejdsmiljø og kunne forstå, håndtere og forebygge alle former for konflikter, vold og trusler.

Kontakt os og hør mere om vores temadage og workshops.

Mikkel Rødgård Ejer og daglig leder med over 16 års erfaring fra politiet. – kontakt direkte: 20955552